Lan ngọc điểm, đai trâu rừng mới về 250kg ngày 27-08-2013

20130827-214058.jpg

Lan ngọc điểm, đai trâu, tai trâu rừng về, chiều tối ngày 27-08-2013 có 250kg. Hàng đợt này đẹp hơn 2 đợt trước nhiều. Tình trạng cây còn rất xanh tươi như hàng mới bóc trụ, còn lá hầu như không bị dập nát, phần rể đã cắt tỉa rất sạch sẽ nha. Các bác lấy hàng đợt này về Continue reading