Cymbidium Hybrid blue 2

Cymbidium – Địa Lan

Cymbidium – Địa Lan Chi Lan kiếm (danh pháp khoa học: Cymbidium), còn gọi là Địa Lan hay Thổ Lan,[1] là một chi thực vật gồm 52 loài […]