Lan ngọc điểm rừng.

10/06/2020 nhatkhoa 0

Ngọc điểm rừng đã trồng thuần mới bóc vườn về tphcm 10-06-2020. Lan ngọc điểm được bẻ từ rừng về rồi đưa vào vườn thuần […]

Lan ngọc điểm bóc.

04/06/2020 nhatkhoa 0

Ngọc điểm rừng đã trồng thuần mới bóc vườn đưa về TPHCM. Lan ngọc điểm được bẻ từ rừng về rồi đưa vào vườn thuần […]