Lan ngọc điểm.

Lan ngọc điểm trồng thuần vườn bóc. Lan ngọc điểm rừng được bóc tách ra ở vườn, chuyển về sài gòn khi vườn nuôi trồng […]