Lan ngọc điểm.

19/10/2020 nhatkhoa 0

Lan ngọc điểm trồng thuần vườn bóc. Lan ngọc điểm rừng được bóc tách ra ở vườn, chuyển về sài gòn khi vườn nuôi trồng […]

Lan ngọc điểm bóc.

15/10/2020 nhatkhoa 0

Lan ngọc điểm thuần vườn đã lâu bóc sỉ và lẻ. Lan ngọc điểm được bẻ từ rừng về rồi đưa vào vườn thuần dưỡng […]