Ảnh Đẹp Hoa Phong lan – Loài hoa nữ hoàng của các loại hoa

ảnh đẹp hoa phong lan

Phong lan – Loài hoa nữ hoàng của các loại hoa Bộ ảnh gồm nhiều loại lan rừng Việt Nam thông dụng hay gặp Lan long nhãn kim điệp Lan hoàng thảo phi điệp vàng Lan vảy rồng Lan thủy tiên Lan kiều vuông Những hình ảnh này do bác Trường râu (vnorchids.net) chụp. em cũng không biết các bác Continue reading