Ảnh lan rừng đẹp

Kim điệp nhựa

Hội sinh vật cảnh tỉnh Hải Dương đã tổ chức buổi trưng bày hoa lan lần thứ nhất Sau đây là hình ảnh một số loài hoa lan được trưng bày tại buổi lễ: Nếu anh em có ảnh đẹp của hoa lan , vui lòng đưa lên diễn đàn cho anh em cùng tham khảo   Hoàng thảo thái Continue reading