Hoàng thảo tam bảo sắc, ý Ngọc, hạc vĩ bắc về 05-08-2013 có 35kg

20130805-140100.jpg

Hàng mới về có 10kg Hoàng thảo tam bảo sắc, 14kg Hoàng thảo hạc vĩ miềng bắc, 13kg Hoàng thảo ý ngọc. Cây mới hết màu hoa và đang ra cây con rất tốt. Giá cả hôm nay rất rẻ so với 2 tháng trước nha. Chi tiết giá cả alo cho châu nha 0903166673 – 0917096699 – 0923266299 Địa Continue reading