Hoàng thảo kèn, Hoàng thảo trầm rừng, kiều vuông về 27-07-2014.

20140727-215513-78913156.jpg

Lan về hôm nay Hoàng thảo kèn, Hoàng thảo trầm rừng, kiều vuông về 27-07-2014. Hàng về đợt này cây rất đẹp còn xanh, tươi và còn lá rất nhiều. Nhìn cây sẽ thích nha. 3 loại này hoa nở vào mùa xuân. Các bác sẽ được chim ngưỡng hết mùa xuân luôn. Do là thuỷ tiên ra hoa đầu Continue reading

Hoàng thảo kèn, Hoàng thảo ý Ngọc về ngày 01-06

20130601-160150.jpg

Lan hàng vip mới về rất đẹp có Hoàng thảo kèn 100 cọng và Hoàng thảo ý Ngọc 10kg. Hai loai này hiện giờ là cây giống vì đã hết hoa. Quý khách có nhu cầu thì alo cho Châu nha. Ưu tiên cho khách lấy số nhiều. Hàng có chuyển đi các tỉnh nam bắc. Địa chỉ: 86/55 Âu Continue reading

Lan về: Hoàng thảo kèn, hoàng thảo ý ngọc, Hoàng thảo tam bảo sắc

lan hoàng thảo bán.jpg

Lan hàng víp có hoàng thảo kèn, Hoàng thảo tam bảo sắc, Hoàng thảo ý ngọc về cùng 180 kg, hoàng thảo giả hạc 8kg Hoàng thảo xoắn 40kg Ý thảo 3 màu 2kg Thủy tiên Kiều Hồng 90kg Nhất điểm Hoàng 40kg Kim điệp 10kg Địa lan kiếm lô hội Hàng đợt này về rất nhiều và đẹp ạ. Continue reading

Lan hàng víp mới về có Hoàng thảo kèn, Hoàng thảo ý ngọc, hoàng thảo trúc ngọc, hoang thảo thái bình v.v.. ngày 12-05

20130512-160637.jpg

Lan hàng víp mới về có Hoàng thảo kèn, Hoàng thảo ý ngọc và 80kg Hoàng thảo Trúc ngọc, Hoàng thảo thái bình, thủy tiên Kiều hồng và hài râu, hài vệ nữ. Hàng tất cả đều đang có hoa và nụ rất đẹp ạ. Các bác có nhu cầu xin liên hệ a châu đặc hàng nha. ĐT 0903166673 Continue reading